Autor CF Asociácia

Publikácie v ukrajinskom jazyku

|
Ďalšími výstupmi projektu “ SK UA CF CARE“ sú publikácie pre CF pacientov a zdravotníkov, ktorí pracujú s týmito pacientmi. CF Asociácia realizovala prípravu obsahovej časti a v spolupráci s partnermi preklad do ukrajinského jazyka. Od dnes sú k dispozícií v elektronickej podobe na webe CF Asociácie v časti, Projekt SK UA CF CARE, Ak...

Dotazník CF Europe

|
V posledných týždňoch CF Europe spolupracuje s mnohými zainteresovanými stranami v komunitách CF a mimo nich, aby sledovala vplyv krízy Covid-19 na životy a zdravie ľudí s CF. S cieľom posúdiť vplyv tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy z hľadiska pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov sa v súčasnosti začínajú dva prieskumy: – jeden...

Podporili sme spoločnú iniciatívu “ Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19″

|
Organizácia Človek v ohrození teraz sústreďuje všetky dostupné kapacity na pomoc vo vylúčených komunitách na Slovensku. Spoločným vyhlásením, za ktorým stojí viac ako 80 subjektov ( Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy je jedna z nich ), ktoré sa podieľali na tvorbe vyhlásenia COVID-zranitelne-komunity-Spolocna-vyzva , upozorňujeme na najvýznam...

Odpovede na našu žiadosť

|
Na našu žiadosť do dnešného dňa odpovedali: CF centrum Banská Bystrica, odpoveď: odpoveď CF_BB Úrad pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou, odpoveď :odpoveď UDZS