Výstupy 11. Slovenskej CF konferencie boli spracované a zaslané na MZ SR, VšZP, SPaFS .

Celé znenie listu : 2019 1 List MZ SR  Výstupy CF konfer 2019    2 List MZ SR Výstupy

Odpovede MZ SR : 2020 Odpoveď MZ SR Výstupy CF konfer    a  2020 09 11 Odpoveď pre MZ SR

Návrh aktualizácie Odborného usmernenia MZ SR o predpisovaní antiinfekčných liekov : 2020 OU MZ SR o predpisovaní antinfekčných liekov

Žiadosť o prešetrenie situácie pre pacientov s CF v súvislosti s pandémiou COVID-19. Celé znenie listu: Cystická fibróza a COVID-19

Podpora petície: https://www.peticie.com/peticia_za_preplacanie_modernej_lieby_pre_pacientov_s_cystickou_fibrozou?

Klub cystickej fibrózy, Priatelia slaných detí a Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy sa spojili, vytvorili pracovnú skupinu a podali návrh na zaradenie lieku Orkambi do zoznamu liekov hradených zo zdravotného poistenia. Celé znenie listu TU: PS pre modernú liečbu

v ukrajinskom jazyku sú k dispozícií v elektronickej podobe PUBLIKÁCIE projektu

1/ Čo je CF 2020 UA-web_c

2/ Denný režim CF pacienta UA 2020-web

3/Indikacie potného testu UA 2020-web

4/ WEB_Kniha UA Vyziva CF

5/ Z 11.CF konferencie je v elektronickej a v tlačenej podobe vydaný súhrn prednášok pod názvom :   Zbornik_11.CF-konferencia