úplne znenie aktuálnych stanov nášho občianskeho združenia nájdete tu

Stanovy CF Asociácie