Aktuálne CF Europe

Vážení členovia CF Europe,

Drahí kolegovia,

Sme veľmi radi, že vás môžeme informovať, že výbor CHMP, Európsky výbor pre lieky na humánne použitie, vydal kladné stanovisko k použitiu trojitej kombinácie modulátorov CFTR Kaftrio® (Vertex Pharmaceuticals) pre pacientov nad 12 rokov, homozygotných pre F508del. a heterozygotná s F508del a širokou škálou minimálnych funkčných mutácií. Dokumentáciu teraz preskúma Európska komisia, ktorá udeľuje povolenie na uvedenie na trh. Tento proces zvyčajne trvá asi 2 mesiace.

Dúfame, že v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch budeme môcť odpovedať na vaše otázky a oznámiť viac podrobností.

V mene spoločnosti CF Europe by som chcel poďakovať vašej organizácii a všetkým pacientom a rodinám, ktoré zastupujete, za vašu účasť v tomto boji!

S veľmi prianím

Emmanuelle Bardin, PhD

Vedecký pracovník CF Europe

Správa firmy Vertex

CHMP Positive Opinion for KAFTRIO® (ivacaftor_tezacaftor_elexacaftor) in Combination With KALYDECO® (ivacaftor) in People Ages 12 and Older With Cyst