je jedna z možností pre CF rodiny, ako mať potomka bez CF.

Brožúru Preimplantačná genetická diagnostika monogénových chorôb vydala spoločnosť REPROGEN.