Autor CF Asociácia

Pracovné stretnutie v Vysokých Tatrách

|
Dňa 16.4.2019 sa MUDr. Katarína Štepánková zúčastnila na pracovného stretnutia v Národnom ústave detskej  tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách za účelom prípravy Slovenskej CF konferencie, ktorá sa uskutoční v mesiaci november tohto roku .