Týždeň povedomia o cystickej fibróze

Od roku 2009  CF Europe a národné asociácie CF pacientov v 33 európskych krajinách organizujú „Európsky týždeň Cystickej Fibrózy“ – v boji za lepší a dlhší život všetkých ľudí s CF. V roku 2023 je to týždeň od 20.11-25.11.

Cystická Fibróza (CF) alebo mukoviscidóza je najčastejšie sa vyskytujúca život ohrozujúca dedičná choroba v Európe. Hoci 1 z 30 Európanov je nositeľom génu, ktorý spôsobuje túto chorobu, len málo ľudí vie o CF. Počas CF týždňa chceme verejnosť informovať o CF s cieľom, aby primeraná starostlivosť a liečba boli dostupné všetkým CF pacientom v Európe. Pridajte sa teraz k našej kampani za dlhší a lepši život pre všetkých CF pacientov v Európe.

Smerujme k rovnakej dostupnosti k primeranej starostlivosti o pacientov s CF v Európe.