„Členské štáty Európskej únie sa rozhodli prepojiť svoje know-how,  zdroje a osudy. Spoločne vybudovali zónu  stability,demokracie a trvalo udržateľného rozvoja pri zachovaní kultúrnej rozmanitosti, tolerancie a individuálnych slobôd. Európskej  únii  sa zaviazali zdieľať svoje úspechy a hodnoty s krajinami a národmi za svojimi hranicami “. 

Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy od 1. júna 2021 implementuje dvojročný projekt podporený z programu cezhraničnej spolupráce ENI CBC HUSKROUA:

  „Modernizácia Centier Cystickej Fibrózy v Košiciach a Ivano-Frankivsku“ – MODE CF SK UA

kód projektu : HUSKROUA / 1901 / 8.2 / 0011 

Projekt je zameraný na zlepšenie podmienok pre dlhodobú pravidelnú liečbu a starostlivosť o pacientov s chronickou chorobou CF zakúpením špeciálneho medicínskeho prístrojového vybavenia a vzdelávaním v existujúcich Centrách CF.

Projekt mení príležitosti pre deti a dospelých s CF – môže im ako znevýhodnenej skupine dať rovnaké príležitosti aké majú ich zdraví rovestníci.

Projekt zintenzívni a prehĺbi spoluprácu medzi regiónmi SK a UA.

Termín realizácie: 1. jún 2021 – 31. máj 2023

Projektový tím:

CF Asociácia:

MUDr. ŠTĚPÁNKOVÁ Katarína – koordinátorka a projektová manažérka

Ing. HLIVKOVÁ Tatiana – finančná manažérka

Ing. KOVÁČOVÁ Renáta – manažérka projektu a komunikácie

HOSPITAL IF:

MUDr. MAKYAN Monika – projektová manažérka

MAZUR Ljubov – finančný manažér

Rozpočet:

Všeobecný cieľ projektu:

Zabezpečiť vyššiu kvalitu starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou a ich rodinných príslušníkov v Centrách CF v Košiciach a Ivano-Frankivsku, predlžovať ich priemernú dĺžku života a kvalitu života pre rodiny s CF. “

Konkrétne ciele:

  • Zlepšenie podmienok starostlivosti a liečby pacientov s CF modernizáciou Centier CF v

Košiciach a Ivano-Frankivsku poskytnutím moderného medicínskeho a technického   vybavenia

  • Rozšíriť a skvalitniť vzdelávanie o diagnostike CF, liekoch, fyzioterapii, výžive,

každodennej starostlivosti a nových terapiách medzi zdravotníckymi pracovníkmi,

pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi.

  • Vytvorenie základne pre efektívny lobbing, register CF pacientov a podpora starostlivosti o    CF na regionálnej a národnej úrovni s cieľom zlepšiť prístup k primeranému financovaniu    starostlivosti o CF a novým terapiám na SK a UA.

 

     Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy   

                            

                       

     КНП „Івано-Франківська обласна  дитяча  клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради“         

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Webová podstránka cfasociácie  s názvom Projekt MODE CF SKUA bola vytvorená a je udržiavaná s finančnou pomocou Európskej únie . 
Za jej obsah nesie zodpovednosť CF asociácia a neodráža názory Európskej únie.