Detská nemocnica v Ivano-Frankivsku nakúpila fluttre a nebulizéri pre CF pacientov. Jeden z výstupov projektu „SK UA CF CARE“