DETI

Bratislava – Rehabilitácia

Jankovičová Katarína 421 904837851, 421 918379665

Mgr. Kolcúnová Petra 421 905832572

PhDr. Zubáľová Eva 02/59371195

Banská Bystrica – Rehabilitácia

Machovcová Miroslava 048/4726583

Becíková Anna 421 917545404

Košice – Rehabilitácia

MUDr.Šalamonová Katarína 055/2353692

Mgr. Štefuriková Lucia 055/2352479

Bc. Vinaiová Eva 055/2352479

Dolný Smokovec – Rehabilitácia

Mgr. Gejdošová Ema 421 903102059

Bc. Hovančíková Dana 421 908455406

Bc. Jadušová Anna 421 905144877

Mgr. Pikulíková Monika 421 940824082

Bc. Rusnáková Viera 421 904381831

DOSPELÍ

Bratislava – Rehabilitácia

Jurická Zuzana 421 903355582

Banská Bystrica – Rehabilitácia

Bc. Števulová Petra 421 918384923

Mgr.Kušnierik Stanislav 421 910903456

Košice -Rehabilitácia

MUDr.Kubincová Anna 055/6152084

Kmecová Barbora 421 907512075

Mullerová Erika 421 911142880

Nagyová Zuzana 421 903 653705

Aktuálny zoznam fyzioterapeutov vyškolených na prácu s prístrojom SIMEOX

2023 07 ZOZNAM Simeox fyzioterapeuti