NÚDTaRCH n.o.

059 81 Dolný Smokovec

MUDr. FÁBRY Jaroslav PhD, telefón:  0903 905 575

MUDr. TÓTHOVÁ Jana, telefón: 0907 977 843

mail: sekretariat@nudtarch

Aktuálny zoznam fyzioterapeutov vyškolených na prácu s prístrojom SIMEOX

2022F_ ZOZNAM Simeox fyzioterapeuti

2021_ Zoznam fyzioterapeutov_Simeox