V súčastnosti sú platné tieto legislatívne dokumenty súvisiace so zabezpečením liečby CF pacientov:

Od 1. októbra 2021 sú v platnosti nové  Štandardné diagnostické, terapeutické postupy pre pacientov s cystickou fibrózou, ktoré schválilo MZ SR 22. septembra 2021.

2021-Štandarty_1-Cysticka-fibroza-Pneumologia-a-ftizeologia

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom s cystickou fibrózou zo dňa 20. decembra 2010.

Odborné usmernenie o zdravotnej starostlivosti pre CF pacientov

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: SZS/6333/2003-OLP zo dňa 12. septembra 2003 o predpisovaní antiinfekčných liekov

Odborné usmernenie o predpisovaní antiinfekčných liekov