Podpora pre starostlivosť o CF pacientov, register CF pacientov a lobbing je názov aktivity 3, v rámci ktorej sa pripraví: 

3.1. Aplikácia CF HERO v ukrajinskom jazyku

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ECFS Register pacientov SK a UA , propagácia projektu – 2 postery

Poster o hlavných cieľoch a aktivitách projektu MODE CF SK UA Leták projekt MODE CF SK UA_EN_SK

3.3. „Zborník prednášok zo slovenskej CF konferencie “

Zbornik-12-CF-konferencia

Môj život s cystickou fibrózou – krátky sprievodca chorobou pre pacientov, pacientky a ich blízkych

Zivot s cystickou fibrozou 4_2023

3.4. Lobbing, práca na aktualizovanej verzii „Štandardov starostlivosti o CF pacientov na Slovensku“

Od 1. októbra 2021 sú v platnosti nové  Štandardné diagnostické, terapeutické postupy pre pacientov s cystickou fibrózou, ktoré schválilo MZ SR 22. septembra 2021.

2021-Štandarty_1-Cysticka-fibroza-Pneumologia-a-ftizeologia