Podpora pre starostlivosť o CF pacientov, register CF pacientov a lobbing je názov aktivity 3, v rámci ktorej sa: 

3.1. Aplikácia CF HERO v ukrajinskom jazyku

3.2. ECFS Register pacientov SK a UA , propagácia projektu – 2 postery

3.3. „Zborník prednášok zo slovenskej CF konferencie “

3.4. Lobbing, práca na aktualizovanej verzii „Štandardov starostlivosti o CF pacientov na Slovensku“