CF Asociácia realizovala v rokov 2008 – 2011 v spolupráci s Centrom excelentnosti UPJŠ KISH s PhDr. Ivetou Rajničovou projekt Monitoring kvality života CF jedincov na Slovensku. Jeho výstupom bola posterová prezentácia na Severoamerickej CF konferencii NACFC v novembri 2011 v Anaheime.