Verejná zbierka „SOĽ NAD ZLATO“

 CF Asociácia vyhlásila Verejnú zbierku „SOĽ NAD ZLATO“ pre „Slané deti“ na život zachraňujúce lieky – modulátory génu CFTR – pre deti a dospelých s diagnózou Cystická Fibróza, pre ktorých ZP udelili nesúhlas s úhradou danej liečby, na transparentný účet:

IBAN: SK56 8330 0000 0029 0188 8624

Zbierka je registrovaná na MV SR v registri verejných zbierok pod registrovým číslom: 000-2020-032630 a bude vykonávaná na celom území SR od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. Viac o projekte „SOĽ NAD ZLATO“ nájdete v časti Aktivity/Soľ nad zlato.

Čo je účelom projektu “ Soľ nad zlato “ Projekt SOĽ NAD ZLATO

Pravidlá pre získanie finančných prostriedkov : Projekt SOĽ NAD ZLATO – pravidlá

Žiadosť na stiahnutie: Projekt SOĽ NAD ZLATO – žiadosť F

SOĽ NAD ZLATO – KOMISIA

Zhromaždenie členov združenia (ZČZ) CF Asociácie na svojom zasadnutí dňa 7. marca 2021  menovalo členov Komisie pre projekt Soľ nad zlato:

 MUDr. Katarína ŠTĚPÁNKOVÁ, Košice, 0903 608 455

Mgr. Michaela ŠIPEKOVÁ, Vavrišovo, 0915 808 344

MUDr. Anna FEKETEOVÁ, Košice, 0905 583 680

Iveta BAJOVÁ, Košice, 0911 127 909