Cieľom fyzioterapie CF pacienta je zlepšovať kvalitu jeho života udržiavaním priechodnosti dýchacích ciest. Je nevyhnutné, aby bola fyzioterapia ako súčasť komplexnej liečby cystickej fibrózy realizovaná denne a presne podľa odporúčaní fyzioterapeuta. Rozsah a formy fyzioterapie sa modifikujú podľa veku pacienta, jeho momentálneho zdravotného stavu a možností, ktoré rodina pacienta má. Ideálna situácia nastáva vo chvíli, keď sa fyzioterapia stane životným štýlom CF pacienta a jeho rodiny.
Náplňou fyzioterapie sú drenážne techniky zamerané na zníženie bronchiálnej obštrukcie, zlepšenie ventilačných parametrov, hygienu horných a dolných dýchacích ciest, ako aj cvičenia zamerané na koordináciu dýchania s pohybmi  končatín a trupu a cvičenia zvyšujúce a udržiavajúce kondíciu CF pacienta.

Hygiena horných dýchacích ciest

Preplach nosa (néti) je procedúra, pri ktorej si pacient pomocou nosnej sprchy nalieva sterilný fyziologický roztok do jednej nosnej dierky a po vysmrkaní do druhej. Osmotický tlak fyziologického roztoku umožní odstrániť hlien z nosových dutín a oblasti dychovej štrbiny. Pravidelnou aplikáciou néti sa dosahuje lepšia priechodnosť nosových prieduchov a pozastavenie tvorby adenoidných vegetácií.

Liečebný účinok polarizovaného svetla sa využíva prostredníctvom bioptronovej lampy pri ožarovaní dutín v oblasti tváre a otvorených úst.

Loptičková facilitácia – je sústava akupresúrnych bodov pospájaných do dráh na tvári. Cieľom jej aplikácie je uvolnenie napätia hladkej svaloviny dutín, mimických svalov a ich úponov pod pokožkou, ako aj zníženie opuchov slizníc v dutinách.

Tvárová gymnastika zachováva pružnosť oronazálnej uzdičky, rozsah pohybu temporomandibulárneho kĺbu, pružnosť mimických svalov a jazyka. Hypertonus jazyka ovplyvňuje funkciu mimického svalstva a dychovej štrbiny .

Hygiena dolných dýchacích ciest

Inhalačná terapia – pri liečbe cystickej fibrózy sú najčastejšie inhalovanými liečivami mukolytiká, rekombinovaná ľudská DN-áza (Pulmozyme), hypertonický roztok, bronchodilatanciá a antibiotiká. Veľký dôraz sa kladie na nácvik správnej techniky inhalácie, aby bol prienik lieku čo najefektívnejší. V súčasnosti je na trhu nový inhalačný prístroj E-flow, vďaka ktorému sa skrátil čas strávený pri inhaláciách na tretinu.

Respiračný handling – je sústava hmatov, polôh  a uchopení dieťaťa  s cieľom vzniku svalového reťazenia, ktoré aktivuje hlboký stabilizačný systém chrbtice a navodí fyziologické dychové pohyby na hrudníku [10]. Vplyvom gravitácie, hmotnosti dieťaťa a pružnej gumenej podložky vzniká optimálna situácia pre stimulovanie správnej dychovej práce svalov. Uvoľnený sekrét z dýchacích ciest jemne odsávame nazálnou sondou.

Autogénna drenáž  – je cieľavedomá  práca s dychom a dychovými pauzami. Dychová práca sa pohybuje od kľudového dychového objemu až po inspiračný rezervný objem. Počas drenáže sa hlien mobilizuje, zbiera a v záverečnej fáze evakuuje z dýchacích ciest. Výsledkom sú maximálne otvorené a ventilované  periférne dýchacie cesty.

Aktívny cyklus dychových techník – pozostáva z troch samostatných dychových techník  – kontrolované dýchanie, cvičenie na zvýšenie pružnosti hrudníka a technika huffingu. Je vhodný pre pacientov dobre ovládajúcich prácu s dychom. Poskytuje efektívnu a nenamáhavú expektoráciu, relaxáciu, ale aj tvorbu kolaterálnych kanálov v dýchacích cestách.

PEP – systém dýchania – pozitívny výdychový tlak vzniká použitím odporu (statického alebo dynamického). Výdychom sa zvýši intrabronchiálny tlak, čím vznikne pozitívny výdychový pretlak. Ten napomáha mobilizovať a priebežne odstraňovať bronchiálnu sekréciu. Ku statickým PEP pomôckam zaraďujeme TheraPep a Pep masku. K dynamickým (oscilujúcim) pomôckam patria v súčasnej dobe Flutter, Acapella a Cornet.

SIMEOX – najmodernejší prístroj na odhlieňovanie pľúc CF pacientov hradený zo ZP.

Reflexné dýchanie – je technika, ktorá vychádza z Vojtovho princípu reflexnej lokomócie . Rovnako ako respiračný handling, využíva reflexné dýchanie, ontogenetické princípy vývojovej kineziológie s prihliadnutím na špecifickosť dýchania a pohybové možnosti posturálneho systému .

Dychová gymnastika

Dynamická dychová gymnastika v sebe zahŕňa prvky respiračnej fyzioterapie a pohybovej aktivity vo vzájomnej harmónii. V relaxovanej polohe tela je vdych – výdych  vykonávaný vždy až na konci pohybu. Vzhľadom k zdravotnému stavu pacienta a jeho fyzickej kondícii je cvičenie spočiatku vedené cez cviky  aktivizujúce malé svalové skupiny a až po ich dokonalom zvládnutí sa pristupuje k cvičeniu veľkých svalových skupín. Neustále je však potrebné mať na pamäti kineziológiu dýchania, neuromuskulárne aspekty dýchania a biomechanické zákonitosti riadenia pohybu.

Koordinácia pohybu s dýchaním

Ak má pacient v domácom prostredí vytvorené vhodné podmienky, môže sa venovať cvičeniam kondičným, korekčným, mobilizačným, strečingovým i vytrvalostným. Vhodným cvičebným náradím je fit-lopta, hrazda, rebrina prípadne stacionárny bicykel. Cvičenie v koordinácii so správnym dýchaním pacienta nevyčerpáva a neunavuje. Naopak, silnie pocit zdravia a dobrej fyzickej kondície.

Športové aktivity

Pri zlepšovaní alebo udržiavaní zdravotného stavu CF pacienta majú nezastupiteľné miesto pravidelné aeróbne športové aktivity [9]. Dobrá fyzická kondícia pomáha  CF pacientovi ľahšie zvládať bronchopulmonálne infekcie. Skúsený fyzioterapeut dokáže pacientovi na základe výsledkov spirometrického vyšetrenia, saturácie O2, pulznej frekvencie, množstva expektorovaného spúta a  frekvencie kašľa odporúčať optimálny stupeň fyzickej záťaže.

Submaximálna záťaž je vhodná najmä po prekonaní akútnej infekcie ako dlhodobá a časovo neobmedzená forma fyzickej aktivity. V čase zdravia je vhodná  dlhodobá maximálna záťaž zvyšujúca vytrvalosť. Supramaximálna záťaž sa odporúča krátkodobo v období zdravia a po jej ukončení je nevyhnutné dopriať pacientovi primeraný čas na regeneráciu. Pri správnom dávkovaní môže supramaximálna záťaž výrazne pozitívne ovplyvniť úroveň fyzickej  kondície CF pacienta.