CF Asociácia  v rámci svojej publikačnej činnosti vydáva informačné buletíny, letáky, plagáty a brožúry.

V roku 2023 spracovala elektronickú publikáciu s názvom: Môj život s cystickou fibrózou

Zivot s cystickou fibrozou 4_2023

V rokoch 2007-2011 vydávala  časopis CF Plus Motýlik .