CF Asociácia  v rámci svojej publikačnej činnosti vydáva informačné buletíny, letáky , plagáty a brožúry.

V rokoch 2007-2011 vydávala  časopis CF Plus Motýlik .