Ako nám môžete pomôcť ?

A/ Finančná pomoc

Aktivity CF Asociácie realizované v súlade so Stanovami môžete podporiť finančným spôsobom na účet:

IBAN: SK40 3100 0000 0043 5029 6102

formou :

  1. Asignácie 1 – 3 % z daní
  2. Dary
  3. Charitatívna reklama

V rámci verejnej zbierky môžete príspevky zasielať na transparentný účet Fio banky a.s.:

IBAN: SK56 8330 0000 0029 0188 8624 

B/ Nefinančná pomoc

  1. Materiálne dary
  2. Dobrovoľnícka pomoc

 

Za všetky dary, ktoré sú vyjadrením vašej priazne a podpory, Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!

rok 2021

 

rok 2019-2020