Od svojho vzniku Slovenská CF Asociácia vyvíja aktivity a  je v kontakte s medzinárodnými organizáciami , nadáciami a komunitami , ktoré v rámci svojej činnosti riešia práve cystickú fibrózu.