Jedinečná nezisková aliancia 860 organizácií pacientov so zriedkavými chorobami zo 70 krajín, ktoré spolupracujú na zlepšení života 30 miliónov ľudí žijúcich v Európe . CF asociácia je jej členom .

Kontakt na stránku TU : http://www.eurordis.org