Kurz respiračnej fyzioterapie na Ukrajine

Napriek pokračujúcej vojne a aj po ukončení EÚ projektov cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou v Ivano-Frankivskej oblasti, pokračujeme v aktivitách pre CF komunitu.

V dňoch 12. – 14. decembra 2023 CF Asociácia v spolupráci s Fakultou rehabilitácie Univerzity v Ivano-Frankivsku zorganizovala Kurz respiračnej fyzioterapie v priestoroch Regionálneho Ftizeopulmocentra, nemocnice pre pľúcne ochorenia, v ktorej sú liečení dospelí CF pacienti z Ivano-Frankivskej oblasti. Lektormi kurzu boli Hugues Gauchez a Maxime Mauprivez z francúzskeho Lille.

Kurz sa podarili zrealizovať vďaka iniciatíve Prof. Roxolany Nesterak, MUDr. Svitlany Filipovej a Doc. Nadi Fomenko. Účastníkmi kurzu bolo viac ako 100 študentov rehabilitácie a fyzioterapeuti z Ivano-Frankivska a Kyjeva.  Pán Hugues Gauchez pracoval s niekoľkými pacientami s cystickou fibrózou, pre ktorých sú tieto stretnutia vždy veľkým prínosom.

Svoje dojmy, formou krátkej správy, vo francúzštine spracoval Hugo Gauchez: 2023 Physio course IF UA FR SK.