Vzdelávanie, výcvik a konferencia je názov aktivity 2 , ktorá sa zameria najmä na zorganizovanie: 

2.1. Slovenská konferencia CF – Nový Smokovec

2.2. Tréning MDT pre multidisciplinárny tímy CF v Ivano-Frankivsku