Slovenská CF Asociácia ,

na základe § 8  zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pri získavaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov je osobou , ktorá je povinná  pri obstarávaní tovarov, poskytovaní služieb a uskutočňovaní stavebných prác postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Zákazka: Systém na testovanie potu

Objednávka: potvrdená obj. Macroduct 1901_8.2_0011

Zákazka: Telesný analyzátor

Objednávka: Potvrdená obj.Bodyanalyzér 1901_8.2_0011

Zákazka: Reprografické služby

Výzva : Výzva Repro služby Prílohy: PR1_CP_repro PR2_Čestné vyhlásenie

Objednávka :