Slovenská CF Asociácia ,

na základe § 8  zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pri získavaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov je osobou , ktorá je povinná  pri obstarávaní tovarov, poskytovaní služieb a uskutočňovaní stavebných prác postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Zákazka: Systém na testovanie potu

Objednávka: potvrdená obj. Macroduct 1901_8.2_0011

Zákazka: Telesný analyzátor

Objednávka: Potvrdená obj.Bodyanalyzér 1901_8.2_0011

Zákazka: Reprografické služby

Výzva : Výzva Repro služby Prílohy: PR1_CP_repro PR2_Čestné vyhlásenie

Objednávka 1 : Objedn.M č. 3_21 Result Repro

Objednávka 2: Objedn.M č. 5_21 Result Repro II

Objednávka 3: Objedn.M č. 22_5_Result Poster CF register

Zákazka: Videá

Výzva : F_Výzva videa a prílohy výzvy: PR1_CP_videá, PR2_Čestné vyhlásenie, PR3_Zmluva o vytvorení diela_návrh

Zmluva: Zmluva video

Zákazka: Kancelárska technika

Výzva: Výzva notebooky_tlačiareň a prílohy výzvy: PR1_CP_kancelárska technika, PR2_Čestné vyhlásenie

Objednávka: Objedn.M č. 6_21 Datacomp s.r.o.

Zákazka: Tlmočenie

Zadanie: Zadanie a špecifikácia tlmočenie

Objednávka: Objedn.M č. 22_03 Tlmočenie CFK_2022

Zákazka: CF konferencia

Výzva: Výzva CF konferencia a príloha výzvy: CP_CF konferencia

Objednávka: Objedn.M č. 22_4_Progress CA_CFK_2022

Zákazka: Elektronická publikácia

Výzva: Výzva elektronická publikácia a príloha výzvy: PR1_CP_elektronická publikácia

Objednávka: Objedn.M č. 23_1_SLOV PACIENT Publikácia

Zákazka: Prístroj pľúca

Výzva: Výzva Prístroj pľúca_1 a príloha výzvy: PR1_CP_prístroj pľuca

Objednávka:

Zákazka: Občerstvenie

Výzva: Výzva občerstvenie a príloha výzvy: CP_občerstvenie

Objednávka: