Bratislava
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie SZU a NÚDCH
Centrum CF 421 918660660,421 915756480
MUDr. NEUSCHLOVÁ Iveta – primár neuschl.iveta1@gmail.com 421 903 631 723
MUDr. BLIŽŇÁKOVÁ Nina ninabliznakova@yahoo.com 02/59371823
MUDr.RENNEROVÁ Zuzana,PhD,MBA- prednosta zuzana.rennerova@yahoo.com 421 905 694 281
Banská Bystrica
DFNsP, II.detská klinika SZU
Centrum CF 048/4726570
MUDr. TAKÁČ Branko btakac@dfnbb.sk 421 905 138 180
MUDr. GONDOVÁ Ivana ivana.gondova@dfnbb.sk 421 902208878
Košice
DFNsP, Klinika detí a dorastu
Centrum CF 055/2354151
MUDr. FEKETEOVÁ Anna feketeova@dfnkosice.sk 421 905 583 680
Mgr. JUSKOVÁ Katarína CF sestra 055 235 4151

Dospelí

Bratislava
Klinika pneumológie,ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB
02/48234111, 02/48234785
Doc. MUDr. HÁJKOVÁ Marta primár hajkova@unb.sk 421 905 359 545, 421 353577,

02/48234697

Podunajské Biskupice pracovisko MUDr.KAYSEROVÁ Hana kayserova@ruzinov.fnsp.sk 421 905696194, 421 905695399
Transplantačný tím MUDr. KUDELÁSKOVÁ Zuzana zkudelaskova@gmail.com 421 905351572
Banská Bystrica
 OPaF Centrum CF
048/4413613,2656
MUDr. BÉREŠOVÁ Eva eva.beresova@gmail.com 421 908 913 272
Košice
Klinika pneumológie a ftizeológie Centrum CF
055/6152641,2642, 055/6152645,2651,2652,2653
MUDr. KOPČOVÁ Lenka  lenka.kopcova@centrum.sk 421 903 563 592
MUDr. SOMOŠ Andrej tarch@fnlp.sk 421 907 039 838
 
Dolný Smokovec
NÚDTaRCH n.o.
052/4412222
MUDr. FÁBRY Jaroslav PhD sekretariat@nudtarch.sk 421 903905575
MUDr. FERENC Peter PhD. – primár peter.ferenc@nudtarch.sk 421 911907926
MUDr. TÓTHOVÁ Jana – lekár FBRL 421 907977843