Deti

Bratislava  
MUDr. KAYSEROVÁ Hana kayserov.hana@gmail.com 421 905 696 194
421 905 898 944
MUDr. NEUSCHLOVÁ Iveta neuschl.iveta1@gmail.com 421 903 631 723
MUDr. BLIŽŇÁKOVÁ Nina ninabliznakova@yahoo.com 421 907 892 232
MUDr.RENNEROVÁ Zuzana zuzana.rennerova@yahoo.com 421 905 694 281
Banská Bystrica  
MUDr. TAKÁČ Branko btakac@dfnbb.sk 421 905 138 180
MUDr. GONDOVÁ Ivana gondova@dfnbb.sk
Košice  
MUDr. FEKETEOVÁ Anna feketeova@dfnkosice.sk 421 905 583 680
Mgr.TOMÁŠKOVÁ Veronika CF sestra 055 235 4151

Dospelí

Bratislava  
Doc. MUDr. HÁJKOVÁ Marta hajkova@unb.sk 421 905 359 545
MUDr. ČAVARGA Ivan 421 904 414 753
Banská Bystrica  
MUDr. BÉREŠOVÁ Eva eva.beresova@gmail.com 421 908 913 272
Košice  
MUDr. KOPČOVÁ Lenka  lenka.kopcova@centrum.sk 421 903 563 592
MUDr. SOMOŠ Andrej tarch@fnlp.sk 421 907 039 838
421 55 615 2641, 2642
 

Genetika 

RNDr. KÁDASI Ľudevít kadasi@fns.uniba.sk 421 (0)2 6029 6444