Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy
Park Angelinum 2
040 01 KOŠICE

IČO: 4500 7853
DIČ: 2022382241

Prima banka a.s.
IBAN: SK40 3100 0000 0043 5029 6102

 

MUDr. Katarína ŠTĚPÁNKOVÁ – predsedníčka 
Email: cfasociacia@gmail.com

tel:+421903608455