Európska spoločnosť cystickej fibrózy je spoločnosť európskych a medzinárodných expertov vo všetkých oblastiach výskumu CF.                                                                                                                   

Kontakt na stránku TU: http://www.ecfs.eu

CF asociácia je jej členom.