Cystická fibróza je geneticky podmienená život skracujúca zriedkavá choroba, ktorej liečba vyžaduje holistický prístup. V priebehu uplynulých tridsiatich rokov sa priemerný vek prežívania pacientov s cystickou fibrózou významne zvýšil vďaka centralizovanej zdravotníckej starostlivosti  založenej na troch základných pilieroch: preventívnej a pravidelnej antibiotickej terapii, nutričnej liečbe a každodennej respiračnej fyzioterapii.

Cystická fibróza je multiorgánové ochorenie, ktorého liečba vyžaduje multidisciplinárny tím odborníkov poskytujúci CF pacientom komplexnú liečbu v CF centrách. Základom CF tímu je lekár – pneumológ, CF sestra, ktorá starostlivosť o CF pacienta koordinuje, dietológ, fyzioterapeut, psychológ a sociálny pracovník. Pravidelné konzultácie poskytujú CF pacientom aj ďalší špecialisti: gastroenterológ, hepatológ, otolaryngológ, diabetológ, genetik, urológ, gynekológ – pôrodník, osteológ a reumatológ.

Na Slovensku sú v súčasnosti Ministerstvom zdravotníctva uznané tri centrá pre liečbu detí s CF a tri centrá pre liečbu dospelých CF pacientov (Bratislava, Banská Bystrica, Košice).