Modernizácia zariadenia Centier CF v Košiciach a Ivano-Frankivsku  je názov aktivity 1 a obsahuje: 

1.1. Nákup a inštalácia zdravotníckeho vybavenia pre Centrum CF v Košiciach

CF centrum pre deti v DFN v Košiciach má na oddelení rehabilitácie a fyzioterapie prístroj na uľahčenie odhlienenia dýchacích ciest- SIMEOX, nový spirometer v ambulancii lekára.

 

 

1.2. Nákup a inštalácia zdravotníckeho vybavenia pre Centrum CF v Ivano-Frankivsku

                                    

1.3. Nákup a inštalácia technického vybavenia a nábytku pre Centrum CF dospelých a deti  v Košiciach

     

 

 

 

 

 

Do 2 izieb v CF centre pre deti a dorast, v DFN Košice sme zakúpili chladničky, germicídne žiariče, relaxačné kreslá a televízory.

           

 

 

 

 

 

 

1.4. Nákup terapeutických a fyzioterapeutické pomôcok pre CF pacientov na UA (nebulizátory, fluttery)