Modernizácia zariadenia Centier CF v Košiciach a Ivano-Frankivsku  je názov aktivity 1 a obsahuje: 

1.1. Nákup a inštalácia zdravotníckeho vybavenia pre Centrum CF v Košiciach

1.2. Nákup a inštalácia zdravotníckeho vybavenia pre Centrum CF v Ivano-Frankivsku

1.3. Nákup a inštalácia technického vybavenia a nábytku pre Centrum CF v Košiciach

1.4. Nákup terapeutických a fyzioterapeutické pomôcok pre CF pacientov na UA (nebulizátory, fluttery)