Spoločný Technický Sekretariát  ( JTS ) v Budapešti na záver programového obdobia 2007 -2013 vydal publikáciu s názvom “ Príbehy spolupráce “  Ukážka príbehu a základné informácie  o projekte , ktoré implementovala CF Asociácia  v rokoch 2012 – 2014 viď: