Slovenské CF Centrá každoročne vkladajú údaje o CF pacientoch do databázy Európskeho CF registra.

Výročná správa Europského CF registra : ECFSPR_Report_2018_v1.4

Výročná správa Europského CF registra   2017 year report v2 17 December 2018