1/ Verejná zbierka „POMOC PRE CF NA UKRAJINE“

Slovenská CF Asociácia vyhlásila verejnú zbierku „POMOC PRE CF NA UKRAJINE“. Finančné prostriedky venované na tento účel môžete zasielať na transparentný účet:

IBAN: SK56 8330 0000 0029 0188 8624

Zbierka je registrovaná na MV SR v registri verejných zbierok pod registrovým číslom: 000-2022-019076 na všeobecne prospešný účel a bude vykonávaná na celom území SR do 28. februára 2023.

web_Predbežná správa VZ Pomoc Ukrajine

O použití vyzbieraných finančných príspevkov si prečítate v Záverečnej správe Verejnej zbierky “ Pomoc pre Ukrajinu“ 2023 VZ UA Záverečná správa.

 

 

Za pomoc, ktorá je vyjadrením vašej priazne a podpory, Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!