Slovenská CF Asociácia ,

na základe § 8  zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pri získavaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov je osobou , ktorá je povinná  pri obstarávaní tovarov, poskytovaní služieb a uskutočňovaní stavebných prác postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Zákazka : Verejné obstarávanie

Výzva TU:Vyzva na predloženie ponuky PP_SK  a cenová  ponuka uchádzača TU:CP uchádzača

Zmluva o poskytnutí služby TU: zmluva o poskytnutí služby

Zákazka : Kancelárska technika 

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ KT a špecifikácia zákazky v cenovej ponuke uchádzača TU: Cenová ponuka KT

Objednávka: Objedn.č. 2 RAMcom Kanc.techn. 2019

Zákazka : Reprografické služby

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ Repro služby a špecifikácia zákazky v cenovej ponuke uchádzača TU: Cenová ponuka Repro služby

Zmluva o poskytnutí služby TU: Zmluva Result w

Objednávky 2019 : Objedn.č. 1 Result Repro 2019 , Objedn.č. 2 Result Repro 2019

Objednávky 2020 : Objedn.č. 1_20 Result Repro, Objedn.č. 2_20 Result Repro, Objedn.č. 3_20 Result Repro

Zákazka: CF konferencia služby

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ CF konferencia a špecifikácia zákazky v cenovej ponuke uchádzača TU: CP_CF konferencia

Objednávka: Objedn.č. 3 Progress CA_F

Zákazka: Prístroj na odhlienenie pľúc

Objednávka: Objedn.č. 4_20 MR Diagnostic

Zákazka: WS 3 občerstvenie

Výzva TU:Vyzva na predloženie ponuky_ WS3  a špecifikácia zákazky v cenovej ponuke uchádzača TU: CP_WS_občerstvenie