Slovenská CF Asociácia ,

na základe § 8  zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pri získavaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov je osobou , ktorá je povinná  pri obstarávaní tovarov, poskytovaní služieb a uskutočňovaní stavebných prác postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Zákazka : Verejné obstarávanie

Výzva TU:Vyzva na predloženie ponuky PP_SK  a cenová  ponuka uchádzača TU:CP uchádzača

Zmluva o poskytnutí služby TU: zmluva o poskytnutí služby

Zákazka : Kancelárska technika 

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ KT a špecifikácia zákazky v cenovej ponuke uchádzača TU: Cenová ponuka KT

Objednávka: Objedn.č. 2 RAMcom Kanc.techn. 2019

Zákazka : Reprografické služby

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ Repro služby a špecifikácia zákazky v cenovej ponuke uchádzača TU: Cenová ponuka Repro služby

Zmluva o poskytnutí služby TU: Zmluva Result w

Objednávky 2019 : Objedn.č. 1 Result Repro 2019 , Objedn.č. 2 Result Repro 2019

Objednávky 2020 : Objedn.č. 1_20 Result Repro, Objedn.č. 2_20 Result Repro, Objedn.č. 3_20 Result Repro

Zákazka: CF konferencia služby

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ CF konferencia a špecifikácia zákazky v cenovej ponuke uchádzača TU: CP_CF konferencia

Objednávka: Objedn.č. 3 Progress CA_F

Zákazka: Prístroj na odhlienenie pľúc

Objednávka: Objedn.č. 4_20 MR Diagnostic

Zákazka: WS 3 občerstvenie

Výzva TU:Vyzva na predloženie ponuky_ WS3  a špecifikácia zákazky v cenovej ponuke uchádzača TU: CP_WS_občerstvenie

zákazka zrušená

Zákazka: Konferenčná miestnosť  WS1

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ konferečná miestnosť WS3 a špecifikácia zákazky v cenovej ponuke uchádzača TU:PR_CP konferenčná miestnosť

Objednávka: 2021 Objednávka č.1

Zákazka: Lektor Slovensko WS3 

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ lektor SK a prílohy výzvy : PR1_CP_lektor_SK, PR2_PROGRAM KURZU WS3

Zákazka: Lektor zahraničie 1 WS3

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ lektor Z1 a prílohy výzvy: PR1_CP_ lektorZ1_ AJ, PR2_PROGRAM KURZU WS3

Zákazka: Lektor zahraničie 2 WS3

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ lektor Z2 a prílohy výzvy: PR1_CP_lektor_Z2, PR2_PROGRAM KURZU WS3

Zákazka:WS3 občerstvenie

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ WS3 a príloha výzvy : CP_WS3_občerstvenie

Objednávka: Originál obj. podpísaná_ CRYSTAL STAR s.r.o.

Zákazka: Systém na testovanie potu

Výzva TU: Vyzva na predloženie ponuky_ system potný test a príloha výzvy: CP_system potný test

Objednávka: potvrdená obj. Macroduct 1702_8.2_0008

Zákazka: Telesný analyzátor

Výzva TU: Výzva na predloženie ponuky_ telesný analyzátor a príloha výzvy: PR1_CP_body

Objednávka: potvrdená obj.Bodyanalyzér 1702_8.2_0008

Zákazka: PEP masky

Výzva TU: Výzva PEP masky a príloha výzvy: PR1_CP_PEP masky

Objednávka: Obj.č.5_21 MENZL_PEP masky

Zákazka: Prístroje pľúca

Výzva TU: Výzva Prístroj pľúca a prílohy výzvy: PR1_CP_prístroj pľuca, PR2 čestné vyhlásenie,

Objednávka 1: Objedn.M č. 4_21 MR Diagnostic SIMEOX 1ks

Objednávka 2: Obj.č.6_21 MR Diagnostic s.r.o._SIMEOX druhý kus

Zákazka: Germicídne žiariče

Prieskum trhu na zákazku Germicídne žiariče realizovaný na internete -eshopy.

Objednávka: objednavka germicidne žiariče