Autor: CF Asociácia

Uspeli sme s novým projektom

|
„MODE CF SKUA“ je akronym projektu Modernizácia CF centier v Košiciach a Ivano-Frankivsku s ktorým CF Asociácia uspela v rámci 3.výzvy programu HUSKROUA. Viac: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/managing-authority-publishes-the-list-of-3rd-call-awarded-projects

Ministerka Remišová o projekte SKUA CF CARE

|
Zmienka o projekte “ SKUA CF CARE“ , ktorý implementuje CF Asociácia spolu s ukrajinskými partnermi sa ocitla v článku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 21.1.2021. https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/ministerka-remisova-z-programu-cezhranicnej-spoluprace-pojdu-3-miliony-e-na-podporu-kultury-cykl...

2 % z daní pre CF Asociáciu

|
Poukážte 2% svojich daní Slovenskej Asociácii Cystickej Fibrózy                                                                                                 … Pokračovanie

Zmena termínu WS 3

|
V súvislosti s prijatými opatreniami a obmedzeniami  vlády SR  v rámci pandemickej situácie COVID 19 na Slovensku  pristupujem k opätovnej zmene termínu konania 3. Edukačnéha CF workshopu na: 26. február – 28. február 2021.   PROGRAM KURZU WS3_F1  

Už sú na Ukrajine

|
Publikácie “ 111 receptov na každý deň“ a Zborník prednášok z 11.CF konferencia sú už na Ukrajine. Detská klinická nemocnica v Ivano-Frankivsku zabezpečuje ich distribúciu po celej Ukrajine.

Výročná správa Registra pacientov ECFS

|
Aktuálne je zverejnená výročná správa registra pacientov s ECFS za rok 2018. Vôbec prvýkrát obsahuje výročná správa údaje o terapiách. To uľahčí lobovanie za lepší prístup k liekom a liečbe na vnútroštátnej aj európskej úrovni. Stručnú správu možno nájsť na našej webovej stránke: https://www.cf-europe.eu/research/ecfs-patient-registry/

Školenie o zmenách

|
Dňa 2.11.2020 sa zúčastníme online školenia, aké zmeny nás čakajú pri implementácii nášho projektu SKUA CF CARE v súvislosti s pandémiou COVID 19. Súčasná epidemická situácia ovplyvnila aktivity projektu  v oblasti vzdelávania. Termín 1. Edukačného CF Workshopu, ktorý bol naplánovaný na november 2020 v Ivano-Frankivsku na Ukrajine sme museli zru...

Zmena termínu 3. Edukačného CF workshopu

|
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu COVID-19 a opatrenia hlavného hygienika SR sme museli zmeniť termín konania 3.Edukačného  CF workshopu-Kurzu respiračnej fyzioterapie v Košiciach, z pôvodného termínu 16.10.-18.10.2020 na termín: 29.január – 31. január 2021. Za pochopenie ďakujeme.