Autor CF Asociácia

Všetko sa raz skončí….

|
Projekt “ Modernizácia Centier cystickej fibrózy v Košiciach a Ivano-Frankivsku “ sa 31.7.2023 končí. V súčasnosti pripravujeme yáverečné správy na odúčtovanie projektu. Názory hlavných aktérov projektu, zdokumentované hlavné výstupy projektu si môžete pozrieť v tomto videu:

Zmodernizované Centrá Cystickej Fibrózy v Košiciach

|
Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy sa zapojila do Programu cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Vďaka tomu za vyše 200-tisíc eur zmodernizovala centrá cystickej fibrózy v Ivano-Frankivsku a v Košiciach, konkrétne v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) a Detskej fakultnej nemocnici (DFN). Cieľom bolo zabezpečiť vyššiu kvalitu starostl...

Ukrajinská CF konferencia s rekordným počtom účastníkov

|
Áno…..,registráciu potvrdilo 505 osôb z toho na CF konferenciu prišlo 110 ľudí a 395 bolo online. Formát konferencie bol hybridný t.j. časť účastníkov bola prítomná osobne a časť bola prítomná online. Ukrajinská CF konferencia sa konala v termíne od 9.5.2023 do 11.32023, v  hoteli Silver, v Ivano-Frankivsku, na Ukrajine. Konferencia bola s...

Ukrajinská CF konferencia

|
Vrcholia prípravy na záverečné podujatie projektu : “ Transfer know-how a vytvorenie Centra cystickej Fibrózy pre lepšiu starostlivosť o CF pacientov v Ivano-Frankivsku“ , akronym SKUA CF CARE, ktorým je CF konferencia , konaná 9.-11.mája v Ivano-Frankivsku , na Ukrajine. Konferenciu, ktorá bude mať hybridnú formu ( časť účastníkov b...

Môj život s cystickou fibrózou

|
je názov elektronickej publikácie, ktorú pre pacientov a ich blízkych pripravila Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy. Čo nájdete v tomto sprievodcovi? Podrobne sa pozrieme na niektoré problémy a dáme vám tipy, ako sa prepracovať k čo najväčšej sebestačnosti, ako odstrániť bariéry okolo seba aj v iných ľuďoch. Jednoducho, ako žiť aj s cystickou...

Prístroje SIMEOX pre Ukrajinu

|
Francúzska organizácia na pomoc pacientom s CF na podnet fyzioterapeuta, pána Hugues Gaucheza, darovala pacientom s CF na Ukrajine 3 prístroje SIMEOX a 30 krabíc  spotrebného materiálu ku Simeoxu spolu s ďalšími pomôckami potrebnými na každodennú respiračnú fyzioterapiu (70 ks Aerobica, 20 ks Respimer, niekoľko kusov bells, Voldyne, RC Cornety)....

Ukrajinská konferencia cystickej fibrózy

|
Ukrajinská Konferencia Cystickej Fibrózy Termín:               9. – 11. máj 2023 Miesto:                Silver Hotel and Restaurant Complex, Ivano- Frankivsk  Bohdana Khmelnytskogo Street, 73 Registrácia:        https://rimon.in.ua/huskroua/ukrainian-cystic-fibrosis-conference/ Ukrajinská CF konferencia je spolufinancovaná z programu cezhranične...