47. Európska konferencia cystickej fibrózy

ECFS (European Cystic Fibrosis Society) – Európska spoločnosť cystickej fibrózy je spoločnosť, ktorej členmi sú odborníci z rôznych odborov, ktoré poskytujú liečbu, starostlivosť a výskum pre pacientov s CF. ECFS realizuje mnoho dôležitých európskych  projektov v oblasti CF, ako je ECFSPR (European Cystic Fibrosis Patient´s Registry), Standards of care, Twinning project, s mnohými pracovnými skupinami, ktoré vytvárajú štandardy starostlivosti o CF. Predsedníčka CF Asociácie MUDr. Katarína Štěpánková je členkou ECFS od roku 2001.

ECFS každoročne organizuje Európsku CF konferenciu, čo je jedno z najvýznamnejších podujatí v oblasti CF nielen v Európe, ale aj v rámci sveta.

V dňoch 5.-8. júna 2024 sa konala 47. Európska CF konferencia v škótskom Glasgowe, kde mala CF Asociácia príležitosť prezentovať poster o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou ENI CBC HUSKROUA: SK UA CF CARE a MODE CF SK UA.