Zrekonštruované 2 pacientske izby na Klinike pneumológie a ftizeológie v UNLP v Košiciach

Dňa 23.10.2023 sa uskutočnilo spoločné  stretnutie vedenia UNLP a zástupcov Kliniky pneumológie a ftizeológie a pacientskej organizácie Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy, pod záštitou MUDr. Ivany Baraníkovej, námestníčky úseku Liečebno-preventívnej starostlivosti pre internistické odbory.

“ V uplynulých mesiacoch sa vďaka Vašej spolupráci a aktivite a samozrejme vďaka pomoci ďalších partnerov podarilo zrekonštruovať dve pacientske izby na našej Klinike pneumológie a ftizeológie, ktoré sa nachádzajú v objekte na Turgenevovej ulici. Izby už aktívne slúžia našim pacientom, taktiež viaceré prístroje a zariadenia, ktoré UNLP Košice získala v uplynulom období vďaka Slovenskej Asociácii Cystickej Fibrózy, pomáhajú v liečbe pacientov s týmto závažným ochorením.
Za všetku Vašu pomoc a aktivitu Vám ďakujeme“,  to boli slová hovorkyne UNLP v Košiciach- Mgr. Moniky Kriškovej.
V spolupráci  s Klubom CF, firmami AKSIS a STAVREM sa modernizácia CF centra pre dospelých úspešne podarila.
Viac informácii sa dozviete v tlačovej správe: 2023 10 Tlačová správa Otvorenie UNLP