Všetko sa raz skončí….

Projekt “ Modernizácia Centier cystickej fibrózy v Košiciach a Ivano-Frankivsku “ sa 31.7.2023 končí. V súčasnosti pripravujeme yáverečné správy na odúčtovanie projektu.

Názory hlavných aktérov projektu, zdokumentované hlavné výstupy projektu si môžete pozrieť v tomto videu: