Zmena termínu 3. Edukačného CF workshopu

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu COVID-19 a opatrenia hlavného hygienika SR sme museli zmeniť termín konania 3.Edukačného  CF workshopu-Kurzu respiračnej fyzioterapie v Košiciach, z pôvodného termínu 16.10.-18.10.2020 na termín: 29.január – 31. január 2021.
Za pochopenie ďakujeme.