Verejná zbierka „Soľ nad zlato „

Verejná zbierka „SOĽ NAD ZLATO“

 CF Asociácia vyhlásila Verejnú zbierku „SOĽ NAD ZLATO“ pre „Slané deti“ na život zachraňujúce lieky – modulátory génu CFTR – pre deti a dospelých s diagnózou Cystická Fibróza, pre ktorých ZP udelili nesúhlas s úhradou danej liečby, na transparentný účet:

IBAN: SK56 8330 0000 0029 0188 8624

Zbierka je registrovaná na MV SR v registri verejných zbierok pod registrovým číslom: 000-2020-032630 a bude vykonávaná na celom území SR od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. Viac o projekte „SOĽ NAD ZLATO“ nájdete v časti Aktivity/Soľ nad zlato.