Spomienky na 3.edukačný CF workshop v Košiciach

Účastníkmi boli najmä fyzioterapeuti z  východného Slovenska ale 6 účastníčok pricestovalo z Bratislavy.