Školenie o zmenách

Dňa 2.11.2020 sa zúčastníme online školenia, aké zmeny nás čakajú pri implementácii nášho projektu SKUA CF CARE v súvislosti s pandémiou COVID 19.

Súčasná epidemická situácia ovplyvnila aktivity projektu  v oblasti vzdelávania. Termín 1. Edukačného CF Workshopu, ktorý bol naplánovaný na november 2020 v Ivano-Frankivsku na Ukrajine sme museli zrušiť. Pripravuje zmenu rozpočtu celého projektu na úrovni všetkých partnerov na rok 2021. Termín 2.Edukačného CF Workshopu na Ukrajine bude stanovený na základe aktuálnej situácie a po vyhodnotení 1.CF Workshopu. Uvidíme ako sa bude celá situácia vyvíjať. 3.Edukačný CF Workshop na Slovensku sme plánovali realizovať v októbri 2020 a museli sme opäť posunúť termín jeho konania. Držme si vzájomne palce nech to všetko zvládneme.