Program 2.edukačného CF workshopu – upravený

Nastali zmeny v programe 2.edukačného CF workshopu .

Workshop sa bude konať v meste Ivano-Frankivsk na Ukrajine. Evidujeme prihlásených okolo 100 účastníkov.

Aktuálny program TU: 2021 F WS 2 PROGRAM IF UA a 2021 AT-A-Glance PROGRAM WS 2 IF UA