Pozvánka na konferenciu V4 Future CF

V4 Future CF

Kedy: 19. – 20. november 2021

Kde: Krakow, Jagelonská univerzita, Poľsko

Konferencia bude realizovaná hybridnou formou.

Účastníkmi konferencie v Krakowe budú len prednášajúci a organizátori z krajín V4 a pozvaní hostia z ďalších krajín.

Vy sa však môžete pripojiť ONLINE: http://v4cf.eu/en/registration/

Je to už 3. medzinárodná vedecká a lekárska konferencia V4 CF organizovaná v spolupráci  Slovenskej CF Asociácie a Nadácie MATIO z Poľska.

Je venovaná diskusii o súčasnej situácii pacientov s cystickou fibrózou v krajinách V4 a východnej Európy. Bude predovšetkým o dostupnosti moderných inovatívnych liekov – modulátorov CFTR génu v našich krajinách.

Hlavnými témami konferencie sú:

  1. Súčasný stav implementácie kauzálnej liečby CF modulátormi.
  2. Európske a národné registre pacientov s CF.
  3. S akými problémami zápasia účastníci konferencie?
  4. Národné programy pre zriedkavé choroby.
  5. Budúcnosť pacientov s CF v našich krajinách.