Nový rok 2023

Všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia v Novom roku 2023 Vám želá kolektív Slovenskej Asociácie Cystickej Fibrózy.