Dotazník CF Europe

V posledných týždňoch CF Europe spolupracuje s mnohými zainteresovanými stranami v komunitách CF a mimo nich, aby sledovala vplyv krízy Covid-19 na životy a zdravie ľudí s CF.

S cieľom posúdiť vplyv tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy z hľadiska pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov sa v súčasnosti začínajú dva prieskumy:

– jeden prieskum, ktorý vykonáva Európska spoločnosť pre cystickú fibrózu (ECFS) je zameraný na zdravotníckych pracovníkov, aby umožnil zhromažďovanie klinických údajov;

– pacientom sa adresuje druhý prieskum ( dotazník), ktorý sa začal v spolupráci s Európskou organizáciou pre zriedkavé choroby (EURORDIS) s cieľom zbierať údaje v reálnom živote.

Tento prieskum je k dispozícii v 23 jazykoch tu: https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/EURORDIS75/COVID_INTERFACE/questionnaire.htm

Pomôže nám, európskemu spoločenstvu CF, mať prehľad o krátkodobom a dlhodobom vplyve tejto krízy na ľudí s CF a obhajovať ich vo vašom mene.