Dostupnosť liečby Kaftrio je ohrozená

na podporu modernej liečby ….