Čo pripravuje do budúcnosti CF Asociácia

Informovala v Rádio novinách, vysielanom v ukrajinskom jazyku Katarína Štěpánková.