CF Centrum pre dospelých v Košiciach má nové prístroje

Systém na testovanie potu – Macroduct  a telesný analyzátor TANITA DC 240

boli zakúpené CF Asociáciou

v rámci projektu SKUA CF CARE, programu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA.

Deň 9.9.2021 bol dňom slávnostného odovzdania prístrojov a odborného zaškolenia zamestnancov pľúcnej kliniky UNLP v Košiciach.