X.pracovné stretnutie fyzioterapeutov

CF Asociácia, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb a Slovenská komora fyzioterapeutov organizujú v dňoch 28-29.11.2019 pracovné stretnutie fyzioterapeutov so zameraním na “ Súčasné postupy respiračnej fyzioterapie pri CF a poruchách dýchania“ Viac informácií TU 2019 Kurz fyzioterapie Program Dolný Smokovec .

Prihlásiť sa môžete online na http://www.nudtarch.sk/?page_id=1830   alebo vyplnením a zaslaním prihlášky:2019 Prihláška Kurz fyzioterapie .