Výročná správa za rok 2020

Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy zverejňuje svoju Výročnú správu za rok 2020.

Výročná správa 2020