Verejná zbierka “ Pomoc pre CF na Ukrajine“ končí

28.2.2023 je posledný dátum kedy môžete prispieť v rámci verejnej zbierky “ Pomoc pre CF na Ukrajine“

V mene ukrajinských CF pacientov a ich rodiny Vám zo srdca ďakujeme.