Ukrajinská CF konferencia

Vrcholia prípravy na záverečné podujatie projektu : “ Transfer know-how a vytvorenie Centra cystickej Fibrózy pre lepšiu starostlivosť o CF pacientov v Ivano-Frankivsku“ , akronym SKUA CF CARE, ktorým je

CF konferencia , konaná 9.-11.mája v Ivano-Frankivsku , na Ukrajine.

Konferenciu, ktorá bude mať hybridnú formu ( časť účastníkov bude na konferencii osobne a časť sa pripojí online ) organizuje charitatívna organizácia RIMON, v spolupráci s Detskou oblastnou nemocnicou v Ivano- Frankivsku.

Program UA CF konferencie k nahliadnutiu TU: F_ HUSKROUA_Program_09-11_05_en