„Súčasné postupy respiračnej fyzioterapie pri CF a poruchách dýchania“ – prebehol kurz

Kurz respiračnej fyzioterapie:

„Súčasné postupy respiračnej fyzioterapie pri CF a poruchách dýchania“

  1. – 11. novembra 2022sa konal Kurz respiračnej fyzioterapie v priestoroch NÚDTaRCh v Dolnom Smokovci. Venoval sa novým postupom v respiračnej fyzioterapii pre pacientov s cystickou fibrózou a bol aj skvelým priestorom na praktickú a aktívnu výmenu skúseností medzi zúčastnenými fyzioterapeutmi. Lektormi kurzu bola docentka PhDr. Libuše Smolíková z FN Motol v Prahe, Mathilde Proffit a kolegom Kamberom Karsandim z Francúzska a Mgr. Petra Kolcúnová. Kurzu sa zúčastnilo takmer 40 fyzioterapeutov z celého Slovenska.

Kurz organizovala Slovenská CF Asociácia v spolupráci so Slovenskou komorou fyzioterapeutov a NÚDTaRCh v Dolnom Smokovci aj ako 12. Pracovné stretnutie fyzioterapeutov respiračnej fyzioterapii.